Instellingen van de calculatie

Hoe pas ik een vast eenheidsprijs toe?
Klik links bovenaan op je bedrijfslogo Klik op Instellingen naast je bedrijfsnaam Selecteer bovenaan Calculatie Selecteer bovenaan naast Calculatie: Be...
Do, 20 Jun, 2019 at 9:08 AM
Hoe voeg ik een specificatie toe bij een element?
Klik links bovenaan op je bedrijfslogo Klik op Instellingennaast je bedrijfsnaam Selecteer bovenaan Calculatie Selecteer bovenaan naast Calculatie:...
Vr, 14 Jun, 2019 at 9:29 AM
Hoe wijzig of verwijder ik een werkzaamheid?
Klik links bovenaan op je bedrijfslogo Klik op Instellingennaast je bedrijfsnaam Selecteer bovenaan Calculatie Selecteer bovenaan naast Calculatie:...
Vr, 14 Jun, 2019 at 9:40 AM
Hoe wijzig ik een specificatie?
Bij een element kun je een specificatie selecteren. Bij sommige specificaties zijn % ingesteld voor arbeid en materiaal zodat de prijs hoger of lager wor...
Vr, 14 Jun, 2019 at 9:29 AM
Wat betekenen de afkortingen van de bewerkingsystemen?
Schilderwerk:                                                                      Beglazing C - Curatieve systemen                                     ...
Do, 16 Nov, 2017 at 4:09 PM
Wat gebeurd er met de prijs als je bij de specificatie een % invoert?
Als je bij een specificatie een percentage invoert anders dan 100% dan verhoog je of verlaag je de prijs als je de betreffende specificatie selecteert bij h...
Vr, 14 Jun, 2019 at 9:29 AM
Hoe maak ik een nieuwe bewerkingsgroep aan?
Waneer je zelf bepaalde werkzaamheden in groepen wilt indelen om vervolgens daar bewerkingssystemen aan te koppelen, dat kan je op de volgende wijze doen...
Di, 25 Sep, 2018 at 9:18 AM
Waar staan de Calculatie instellingen?
Klik links bovenaan op je logo Klik op Instellingennaast je bedrijfsnaam Selecteer bovenaan Calculatie Selecteer Soort Werkzaamheden Klik op de regel e...
Wo, 11 Sep, 2019 at 9:23 AM
Waarom wordt in de calculatie niet alle bewerkingssystemen weergegeven?
Bij Soort werkzaamheid geef je aan welke bewerkingen weergegeven moeten worden als de werkzaamheid geselecteerd wordt in een calculatie. Dit kun je als volg...
Vr, 14 Jun, 2019 at 9:40 AM
Wat is een forfaitaire verdeling?
Dit is de vastgestelde verhouding arbeid/materiaal die je bepaalt voor de betreffende werkzaamheid. Dit is van toepassing als je in de calculatie als eenhei...
Do, 23 Nov, 2017 at 4:23 PM