Nieuwe Offerte

 • Ga via menu naar Offertes
 • Klik bovenaan op Nieuwe offerte
 • Kies een relatie (of voeg met een nieuwe relatie toe)
 • Vink de optie Offerte met calculatie aan 


Soort calculatie (deze optie is alleen zichtbaar als je de Add-on MJOP hebt)

 • Vink normale offerte aan
 • Klik dan op Volgende


Calculatiegegevens

 • Maak - indien van toepassing - een keuze of er een opname ter plaatse is gedaan of dat de calculatie o.b.v. bestek en/of tekening is. De keuze is optioneel, je kunt ook direct door naar de volgende stap.

 • Klik op Volgende
Gebouwen

 • Kies een gebouwsoort (of voeg met een nieuw gebouwsoort toe)
 • Vink - indien van toepassing - de optie Ouder dan 2 jaar aan, deze wordt alleen weergegeven bij een gebouwsoort waarbij laag BTW mogelijk is. 
 • Klik op Klantadres om de adresgegevens van de klant over te nemen uit het relatiebestand of voer handmatig het werkadres in mocht dit anders zijn dan het klantadres.
 • Klik op Volgende


Calculatie

 • Selecteer Binnen en/of Buiten aan


Ga door naar de volgende stap: