Je kunt algemene voorwaarden toevoegen of wijzigen bij je offertes. Je kunt een pdf-document toevoegen van bijvoorbeeld een branchevereniging. Je kunt ook gebruik maken van een voorbeeldtekst of onze 10 heldere afspraken gebruiken als algemene voorwaarden.


De 10 heldere afspraken zijn uitstekend als 'algemene voorwaarden' te gebruiken. Ze zijn leesbaarder en begrijpelijker voor je klant dan de complexe juridische teksten. Het is altijd bepalend voor een rechter dat bij een geschil de afspraken vooraf duidelijk wel 'duidelijk' waren tussen partijen, de 10 heldere afspraken helpen daarbij. Je kunt deze overigens zelf aanpassen specifiek voor jouw bedrijf.


Let op: De instellingen kun je alleen met je pc vinden, via de app kun je deze instellingen niet raadplegen.


Hoe je dit kunt instellen:

  • Klik links bovenaan op je logo
  • Klik op Instellingen in het menu
  • Selecteer Documenten
  • Selecteer bij Document de Algemene Voorwaarden


  • Kies een van de opties
  • Kies soort voorwaarden

Je kunt ervoor kiezen aparte voorwaarden voor de consument en voor de zakelijke markt afzonderlijk aan je offertes te koppelen wanneer je geen gebruik maakt van de 10 heldere afspraken.


De Algemene voorwaarden worden altijd mee geprint met een offerte indien de optie 'algemene voorwaarden afdrukken' bij de printopties aan staat.


Let op: Wanneer je de algemene voorwaarden aanpast, dan zijn deze alleen van toepassing op de toekomstige offertes.