Concept offerte; dit is een offerte die nog niet opgeslagen en verzonden is.


 Verzonden offerte met het aantal dagen in de status staat hoeveel dagen het geleden is dat de offerte verzonden is.

 Verzonden offerte met een verlopen geldigheidsduur.


 Afgewezen offerte


Order; de klant heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden.


 Afgehandelde order

 

Staat er bij bovenstaande statussen dit teken in het offerte overzicht dan betreft het dat een MeerJaren Onderhouds Plan (MJOP). MJOP is een aparte Add-on.