Het uurtarief is als volgt opgebouwd:


Netto uurtarief

Het bedrag dat je nodig hebt om de arbeid te kunnen verrichten. Dit zijn kosten inclusief verplichte afdrachten, premies en belastingen.


Algemene kosten

Het percentage van het netto uurtarief die verband houden met de bedrijfsvoering in zijn geheel, zoals huisvesting, vervoer, administratie etc.


Bruto uurtarief

Netto uurtarief + algemene kosten.


Winstpercentage

Het percentage over het uurtarief dat je wilt verdienen.


Verkoop tarief

Het bedrag dat op de factuur naar de klant wordt getoond.Je hoeft het uurtarief niet te specificeren. Je kan ook alleen het netto uurtarief ingeven, zonder een percentage Algemene kosten en winstpercentage in te voeren.