Uurtarieven in CannonWorks kun je gedetailleerd opbouwen om goed inzicht te krijgen in opbrengsten en kosten. Je hebt een verkoop-uurtarief welke je op offertes en facturen zet, maar daarentegen wil je wanneer je uren registreert wel zien wat de opbrengst is gewest van een bepaald project. 


In de nacalculatie kun je de resultaten van projecten zoen, maar om deze resultaten zuiver te krijgen, zul je de tarieven goed moeten opbouwen:


Netto uurtarief:

Het bedrag dat je nodig hebt om de arbeid te kunnen verrichten. Dit zijn kosten inclusief verplichte afdrachten, premies en belastingen.


Algemene kosten:

Het percentage van het netto uurtarief die verband houden met de bedrijfsvoering in zijn geheel, zoals huisvesting, vervoer, administratie etc., maar wat niet direct met de inkoop van je projecten heeft te maken. Dit worden de algemene bedrijfskosten genoemd.


Om dit percentage van het uurtarief uit te rekenen, zul je alle algemene bedrijfskosten kosten moeten delen op het totaal aantal uren dat je als bedrijf in een jaar produceert.


Bruto uurtarief

Netto uurtarief + algemene kosten. Dit zijn de 'uurkosten', dus daar is nog geen winst in opgenomen.


Winstpercentage

Het percentage over het uurtarief dat je wilt verdienen.


Verkoop tarief

Het bedrag dat op de offerte of factuur dat richting de klant wordt getoond.
Je kunt ook alleen het netto uurtarief ingeven, zonder een percentage Algemene kosten en winstpercentage in te voeren. Je zult in dat geval dan geen goed beeld gaan krijgen van de werkelijke kosten indien je wilt na-calculeren.