Je kunt de inhoud van je documenten aanpassen via de Instellingen. Je kunt daarbij de aanhef instellen en de inleiding van het document.


Dit doe je als volgt:


  • Klik links bovenaan op je logo
  • Kies Instellingen naast je bedrijfsnaam 
  • Selecteer bovenaan Documenten
  • Selecteer bij Document het documenten dat je wilt aanpassenDe aanpassingen zijn van toepassing op alle toekomstige documenten!