Zodra het werk van een project is afgerond en alle facturen zijn gemaakt en verstuurd, dan kan de order oftewel het project worden afgehandeld. Het project wordt dan niet meer getoond in het projecten dashboard, maar is wel te raadplegen via menu Projecten met de selectie Afgehandeld: