Beschermen van de persoonsgegevens van jouw relaties
De Wet AVG (GDPR in het Engels) verplicht ons om persoonsgegevens van jouw relaties aanwezig in jouw account af te schermen. Als softwarebedrijf zijn wij er dus aan gehouden om deze persoonsgegevens optimaal te beschermen. Dit houdt in dat jouw account goed afgeschermd moet zijn voor anderen die niet een eigen gebruikersaccount hebben. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) ziet hier op toe. 


Enkel personen met toegangsrecht

Om in te loggen om de online omgeving is dus enkel een e-mailadres en wachtwoord is niet meer voldoende. Om er zeker van te zijn dat niemand anders op je bedrijfsaccount kan inloggen behalve jezelf of jouw medewerkers hanteren wij daarom een twee factor authenticatie door (2FA). Daarmee wordt een 2e check gedaan of degene die probeert in te loggen wel daadwerkelijk die persoon is die het toegangsrecht heeft om te mogen inloggen op de CannonWorks-account.