Wat betrekt het instellen van de werktijden, dit moet je als volgt doen;

Algemene instelling van werktijden:

  • Klik links bovenaan in het menu op je logo
  • Kies Instellingen in het menu
  • Kies werktijden


Als je in het bedrijf een regeling hanteert voor Spaaruren/Prisuren/Jaarurenmodel enz., dan kun dat aangegeven door in de registratie te kiezen opbouw van spaaruren aan te vinken.Reeds bestaande medewerkers:

Let op, dat nu alleen de standaard werktijden staan ingesteld voor nieuw toe te voegen medewerkers. De ingestelde werktijden worden niet automatisch bijgewerkt voor bestaande medewerkers. Je moet hierna nog per medewerker checken of het daar goed staat ingesteld, dit doe je als volgt;

  • Ga in het hoofdmenu naar Uren
  • Klik op de desbetreffende medewerker
  • Klik dan op dienstverband om daar de werktijden aan te passen