In de nacalculatie gaan we voor de resultaatberekening altijd uit van de inkoopwaarde + marge. 


Dit doen we ook bij de uren, daarvoor gebruiken wij het 'uurtarief' en dus niet de 'kostprijs per uur'.

Als je met netto bedragen gaat rekenen in de nacalculatie dan krijg je namelijk nooit een goed beeld van werkelijke opbrengsten omdat je in de winstmarge altijd een verdiscontering hebt in de toerekening van de algemene bedrijfskosten. Bij regiewerken gaat dit ook op, want het bedrag wat in de nacalculatie wordt opgeteld aan kosten moet namelijk ook gefactureerd worden.

Dus als je met de verkoopwaardes nacalculeert en je komt op 100% uit, dan heb je namelijk precies het resultaat gemaakt wat je vooraf voor ogen had in de kostprijsberekening. Heb je een lager percentage in de 'tussentstand', (dat is ook het percentage in het icoon) dan heb je een beter resultaat dan beoogd. Heb je een hoger percentage percentage, dan ga je minder overhouden aan het project.