Met de projectvoortgang oftewel de nacalculatie heb je alle gegevens van een project bij elkaar om te kunnen zien welk resultaat het project heeft opgeleverd.


Je houdt je resultaten bij doordat je de urenregistratie gebruikt en je inkopen vastlegd met CannonWorks.


Zo zie je:

  • Wat je hebt begroot aan kosten
  • Wat je orderwaarde is (aanneemsom incl. meerwerk) of bij regie het 'facturabele' bedrag.
  • Voortgang en resultaten zoals tussenstand, budget en saldo


Het Icoon bij het project geeft de tussenstand van het project aan (kosten gedeeld door de orderwaarde), oftewel hoeveel kosten heb je gemaakt ten opzichte van het feit je de klant kunt factureren.