Je kunt relaties vanuit Excel importeren in CannonWorks. 


Als je relaties vanuit een ander programma wilt importeren, dan zul je eerst een export naait dat andere programma moeten doen om een Excell blad te maken.


Let op: Je moet zorgen dat je binnen het Excell-bestand maar 1 blad aanmaakt. Als duit meerder zijn, dan moet je de overige bladen verwijderen en opslaan in een nieuw bestand.


Wat te doen:

Deel je Excell-bestand in met kolomnamen die 'Exact' de kolomnamen zoals hieronder weergegeven. Je hoef niet alle kolommen te gebruiken als je deze niet hebt. 


  1. Kies op het Dashboard de knop Relaties importeren
  2. Klik op Kies bestand
  3. De relaties worden dan automatisch geïmporteerd