Wanneer hoog en laag BTWEr zijn veel onduidelijkheden over hoog- en laag BTW tarieven daarom verwijzen wij naar de website van de Belastingdienst, daar worden de meeste vragen wel beantwoordt. Wel is het zo dat ook de belastingdienst niet alles tot in ieder detail op de website vermeld, evenals het feit dat er ook zaken zijn die vanuit meerdere perspectieven kunnen worden bezien. Hierbij een korte samenvatting;

 

Wanneer laag BTW?

Zoals het de afgelopen jaren is geweest is binnen de schilders- en afbouwbranche het Btw-tarief opgesplitst in een tarief voor arbeid, een tarief voor materialen en een rekensom om de BTW te verdelen over de toegevoegde kosten, ook wel staartkosten genoemd.

Voor de volgende werkzaamheden betreft dat;
Werkzaamheden
Arbeid
Materiaal
Schilderwerk
Laag
Laag
Behangwerk
Laag
Hoog
Beglazing
Laag
Hoog
Isoleren (ook Iso-glas)  
Laag
Hoog
Bouwkundig
Hoog
Hoog
Stukadoren
Laag
Laag

Let op dat deze BTW alléén gehanteerd kan worden op een (offerte en) factuur voor gebouwen/objecten, ouder dan 2 jaar en uitsluitend zijn bedoeld voor permanente particuliere bewoning.


Panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt mag je het lage tarief toepassen. Is de bedrijfsruimte meer dan 50% dan geldt dat de BTW gesplitst moet worden over het woon- en bedrijfsgedeelte.

Tevens geldt dat voor de losstaande bijgebouwen op het hetzelfde perceel deze tariefstelling gehanteerd kan worden.


De werkzaamheden berekend in de offerte of vermeld op de factuur moeten wel gesplitst worden weergegeven, dit geldt in ieder geval voor de combinatie hoog en laag BTW en in het geval van onderaanneming.  Weet je de verdeling van arbeid en materiaal niet of niet exact, dan moet je een forfaitaire verdeling toepassen op de werkzaamheden.

 

Wat is een forfaitaire verdeling?

Een forfaitaire verdeling is een opsplitsing van de uren en materiaalcomponent in een eenheidsprijs.

In de regel vallen de volgende werkzaamheden onder deze verdeling:
Werkzaamheden
Arbeid
Materiaal
(Houtrot)reparaties
40%
60%
Beglazing
25%
75%
Behangwerk
55%
45%
Gevelrenovatie/isolatie  
55%
45%
Schilderwerk
55%
45%
Stukadoren
55%
45%

Stel je hebt een prijs van € 50,- per m2 behangwerk, dan moet je de materiaalcomponent scheiden van de arbeidscomponent. Als je de forfaitaire verdeling voor toepast, dan is de uitkomst € 27,50 voor de arbeid (laag BTW) en € 22,50 voor het materiaal (hoog BTW)

 

Werkzaamheden ter voorbereiding op schilderwerk!

Werkzaamheden ter voorbereiding op schilderwerk vallen alléén onder laag BTW wanneer het een noodzakelijk voor het kunnen aanbrengen van de afwerklaag, zoals bijvoorbeeld het reinigen van de ondergrond.

 

Niet onder het laag BTW vallen:

Hout(rot)reparaties van hetzelfde materiaal, vervangen van kozijnen, ramen en deuren ter voorbereiding op schilderwerk, kitten en herstellen van beglazing, als wel het voegwerk herstel ter voorbereiding op muurverfwerk.

Houtrotreparaties volledig met kunststof gevuld, daar is onduidelijkheid over. Wij adviseren dan ook om geen houtrotreparatiewerk laag BTW te berekenen en/of te factureren.

 

Verdeling toegevoegde kosten (staartkosten):

Als de dan alles hebt berekend, dan volgt er op de offerte vaak nog een aantal toegevoegde kosten (staartkosten) zoals bijvoorbeeld steigerkosten c.q. klimkosten, kosten voor afval, parkeerkosten, huur van materieel, voorrijksten e.d. Over deze kosten moet ook de juiste BTW worden berekend.

De regel is als volgt; Je berekend naar ratio de werkzaamheden die wel of niet met laag BTW zijn belast.

Je verdeeld alle BTW bedragen die je hebt berekend onder in 9% en 21%. Je berekend hierbij de verhouding. Deze verhouding, daarvan mag je de toegevoegde kosten verdelen over hoog en laag.

Voorbeeld:


Stel je hebt een bedrag van € 2.000,- excl. BTW berekend. 


Daarvan is bijvoorbeeld 75% (=€ 1.500,-) á 9% BTW is, dan is het BTW bedrag € 135,00

Het restant is dan 25% (=€ 500,-) á 21% BTW is, dan is het BTW bedrag € 105,00


Dan is de verhouding 135/105 => 135/240 = 56% en 105/240 = 44% 


Conclusie:

56% van de toegevoegde kosten kan tegen 9% worden berekend, 44% tegen 21%.

 

Ouderdomsverklaring verplicht?

Ja, nog steeds! De meningen hierover zijn verschillend, maar het is toch echt zo dat een ouderdomsverklaring niet is afgeschaft.

De belastingdienst geeft aan akkoord te gaan met de bewijsvoering rondom het feit dat aangetoond moet kunnen worden dat werkzaamheden die onder het verlaagde BTW tarief vallen zijn uitgevoerd aan woningen voor particuliere permante bewoning ouder dan 2 jaar. Dit houdt in dat het bouwjaar en het tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden bekend moeten zijn. De ouderdomsverklaring is daarom niet het enige bewijs meer die de belastingdienst accepteert.

Dit houd in dat de ouderdomsverklaring in de basis niet meer verplicht is, maar wel nog steeds uitstekend zich leent voor het bewijzen van het feit dat je conform de regels hebt gehandeld. Een bijkomend voordeel bij de ouderdomsverklaring is dat de woningeigenaar de verantwoordelijkheid draag te verklaren dat de woning ouder is dan 2 jaar.

Ons advies is om de ouderdomsverklaring nog steeds toe te passen als je discussie met de belastingdienst wilt vermijden.

 

Isolatieglas ook laag BTW?

Ja en nee…. De belastingdienst wil graag de bevolking stimuleren om energie te besparen. Zij stimuleert daarom isolerende maatregelen. Isolatieglas valt onder isolerende maatregelen. Wel is het zo dat wanneer isolerende beglazing voor isolerende beglazing wordt vervangen dit met de reden moet zijn dat er een betere vorm van isolatie ontstaat.

Isolatieglas vervangen voor enkel glas of hoog rendementsbeglazing voor laag rendementsbeglazing, kan je dus als extra isolerende maatregelen zien. Denk daarom bij schade bij vervanging van ruiten dat feitelijk geen laag BTW berekend behoort te worden.