Prisuren zijn spaar-uren die medewerkers kunnen opbouwen in een periode dat er langer gewerkt wordt, zoals in de zomer. In periodes dat het rustiger is of dat er sprake is van een kortere werkdagen kunnen deze "opgespaarde" Prisuren oftewel spaaruren worden opgenomen.


In de instellingen kan je aangeven wanneer je Prisuren wilt opbouwen met je medewerkers:


  • Klik links bovenaan in het menu op je logo
  • Kies Instellingen in het menu
  • Kies werktijden
  • Geef aan of je opbouw van spaaruren wilt in een bepaalde periode
  • Kies de tijd die je per dag wilt opbouwen voor spaaruren en geef daarna de periode en duur aan.


Als de medewerker Spaaruren wil opnemen, dan kan dat aangegeven door in de registratie te kiezen voor 'Spaaruren opnemen'. In dit geval worden de spaaruren verrekend met het saldo opgebouwde spaaruren. Je kan dit terugvinden in het urenoverzicht in menu rapporten.


Spaaruren opnemen geef je als volgt aan: