• Ga via menu naar Facturen
 • Klik op Nieuwe factuur
 • Kies een relatie, de optie BTW verlegd wordt alleen weergegeven bij een zakelijke relatie
 • Klik op om een regel toe te voegen of klik op Zoeken op een regel op te zoeken


 • Voer een omschrijving in en kies als eenheid post, m1 of m2, bij deze eenheden kun je het bedrag aan arbeid en het bedrag aan materiaal opsplitsen
 • Voer een bedrag in en het juiste BTW tarief
 • Klik op Opslaan
 • De factuurregel wordt nu toegevoegd, klik achter de factuurregel op Wijzigen 
 • Klik op Details
 • Als je nu een werkzaamheid selecteert wordt de forfaitaire verdeling gebruikt zoals aangegeven bij de werkzaamheid, je kunt ook zelf het bedrag verdelen over een bedrag aan arbeid en een bedrag aan materiaal.


 • Klik op Wijzigen
 • Vink BTW verleggen aan
 • Voer het BTW nummer in indien dit nog nodig is
 • Vink Wet ketenaansprakelijkheid aan
 • Je kunt nu nog het G-rekeningnummer wijzigen en het percentage
 • Klik op Opslaan en sluiten
 • Klik rechtsboven op Concept opslaan
 • Klik rechtsboven op Opslaan en verzenden

Op de factuur komt het er dan zo uit te zien:Relevante onderwerpen: