• Ga via menu naar Facturen
  • Klik op Nieuwe factuur
  • Selecteer een relatie
  • Voer een factuurregel in met een negatief bedrag

  • Klik op Opslaan
  • Doordat het bedrag negatief is komt er op de factuur aangegeven dat het een creditfactuur betreft
  • Klik op Opslaan en verzenden om de factuur definitief te maken

De factuur is terug te vinden in het overzicht creditfacturen.