• Via menu ga je naar Facturen
  • Selecteer bovenaan Openstaand
  • Klik bij de betreffende termijn factuur op de regel
  • Je krijgt een overzicht met alle termijnen klik bij het termijn dat je wilt crediteren op het factuurnummer

  • Klik op Creditfactuur maken
  • Klik op Maak creditfactuur
  • De creditfactuur wordt nu klaargezet, klik op Opslaan
  • Klik op Opslaan en verzenden, je kunt nu de credit ook doosturen naar de klant, klik op Verzenden. Wil je de credit niet verzenden klik dan op Annuleren.
  • Je kunt nu het termijn opnieuw factureren.


Relevante onderwerpen: