Het BTW nummer kun je wijzigen bij je bedrijfsgegevens. 


  • Klik op je Bedrijfslogo linksboven
  • Het menu klapt uit
  • Klik op Account
  • Klik op Bedrijfsgegevens
  • Klik op het bedrijf waarvan je het BTW-nummer wilt aanpassen
  • Je ziet een pop-up verschijnen
  • Je klikt op Details
  • Daar kun je het BTW-nummer ingeven of wijzigen