• Ga via menu naar Offertes (of projecten)
  • Klik bij de betreffende order op de regel
  • Er wordt nu een scherm geopend met een aantal opties en in het blauwe gedeelte staat extra informatie
  • Onderaan in het blauwe deel is te zien wat er gefactureerd is


Als het hele bedrag van de order gefactureerd is en je klikt dan op Factuur maken dan is het bedrag op de factuur € 0. Je kunt dan alleen nog zelf regels toevoegen.