• Ga via menu naar Facturen
  • Klik op de betreffende (termijn)factuur en je krijgt onderstaand scherm in beeld:

  • Klik op het rode kruis van de laatste (nog niet gemaakte) termijnfactuur. Je wordt gevraagd of je het zeker om de resterende termijnen af te handelen. 

Let op: dit is achteraf niet meer aan te passen!

  • Kies Afhandelen
  • Het volledige termijnschema is nu afgehandeld:


Gerelateerde onderwerpen: