• Klik links bovenaan op je bedrijfslogo
  • Klik op Instellingennaast je bedrijfsnaam
  • Selecteer bovenaan Calculatie
  • Selecteer bovenaan naast Calculatie: Instellingen MJOP
  • Je kunt nu het volgende wijzigen:


Soort werkzaamheden waarop de MJOP van toepassing is:


Gemiddelde levensduren afwerklagen van bewerkingscategorieën

Basisinstellingen Meerjaren OnderhoudsPlanning (MJOP)

Invloedsfactoren


Windrichtingen