Nieuwe Offerte

 • Ga via menu naar Offertes
 • Klik op Nieuwe offerte
 • Kies een relatie (of voeg met  een nieuwe relatie toe)
 • Vink de optie Offerte met calculatie aan


Calculatiegegevens

 • Selecteer de optie Meerjaren Onderhoudsplan, deze wordt alleen weergegeven als je de Add-on MJOP hebt geactiveerd
 • Geef aan of je meerjaren begroting of een meerjaren contract wilt gaan maken

 • Zowel het startjaar als de looptijd is te wijzigen
 • Kik op Volgende

 • Maak - indien van toepassing - een keuze of er een opname ter plaatse is gedaan of dat de calculatie o.b.v. bestek en/of tekening wordt gemaakt. De keuze is optioneel, je kunt ook direct door naar de volgende stap.

 • Klik op Volgende


Gebouwen

 • Kies een gebouwsoort (of voeg met + een nieuw gebouwsoort toe)
 • Vink - indien van toepassing - de optie Ouder dan 2 jaar aan (deze optie wordt alleen weergegeven bij een gebouwsoort waarbij laag BTW van toepassing is)
 • Voer het adres in: kies Klantadres om de adresgegevens van de klant over te nemen of voer handmatig het werkadres in mocht dit anders zijn dan het klantadres.
 • Selecteer een Situering 

 • Klik op Volgende


Ga door naar de volgende stap: