De optie Wet ketenaansprakelijkheid kan alleen geselecteerd worden bij een factuur van een offerte met calculatie of een losse factuur als de arbeid apart is ingevoerd. Het bedrag aan arbeid wordt gebruikt bij het berekenen van het bedrag dat overgemaakt moet worden op de G-rekening.


Wil je toch een factuur maken met BTW verlegd volgens de Wet ketenaansprakelijkheid maak dan:

  • een losse factuur, maar wel met een aparte regel wat betreft de arbeid
  • een offerte zonder calculatie, maar wel met een aparte regel wat betreft de arbeid
  • een offerte met calculatie


Relevante onderwerpen: