• Ga via menu naar Offertes
  • Klik bij de betreffende offerte op de regel
  • Kies Offerte maken of Offerte wijzigen
  • Klik bovenaan op Concept opslaan of Opslaan
  • Je komt nu bij de concept offerte uit en links boven de offerte vind je de Printopties  • Klik op Printopties om deze te openen en vink de opties aan die in de begroting getoond moeten worden. 
  • Handig om te weten:  door op de tekst (van de printopties) te klikken krijg je een pop-up met de keuze voor standaard aan- of standaard uitgevinkt. Deze keuze wordt dus onthouden voor de volgende offerte.