• Ga via menu naar Facturen
  • Selecteer Verzonden
  • Klik bij de betreffende factuur op de regel
  • Klik op Maak creditfactuur
  • Er wordt een concept credit factuur aangemaakt van het volledige bedrag
  • Via Wijzigen   kun je de factuurregel wijzigen en dus ook het bedrag
  • Klik op Concept opslaan
  • Klik op Opslaan en verzenden om de credit factuur definitief te maken en te verzenden


Bovenstaande is alleen mogelijk bij een factuur die niet gemaakt is vanuit een offerte, dus een "losse" factuur.


Relevante onderwerpen: