Als er sprake is van meer- of minderwerk bij termijnfacturen dan moet dit via een aparte factuur gefactureerd worden. Deze factuur kan aangemaakt worden vanuit de definitieve termijnfactuur:

 • Ga via menu naar Facturen
 • Selecteer bovenaan Openstaand
 • Klik bij de termijnfactuur waarvoor je meer/minderwerk wilt facturen op de regel
 • Klik achter deze termijnfactuur op het factuurnummer

 • Klik op Meerwerk, ook als het minderwerk betreft.

 • Voer de factuurregel in voor het meer- of minderwerk, bij minderwerk voer je een negatief bedrag in.

 • Klik op Concept opslaan
 • Doordat je vanuit de termijnfactuur de optie meerwerk hebt gekozen wordt bij betreft het gebouwadres weergegeven
 • In het tekstvak kun je nog een toelichting invoeren

I

 • Klik Opslaan en Verzenden
 • Je kunt nu de mail met de factuur van het meer- of minderwerk verzenden naar je klant.


Relevante onderwerpen: