• Ga via menu naar Inkoop
  • Klik op de  betreffende inkoopfactuur
  • Kies Boeking verwijderen
Let op: indien de boeking de status Betaald heeft, dan eerst Boeking terugzetten kiezen)
  • Klik na de extra waarschuwing op Verwijderen


Let op: als je een inkoopfactuur verwijderd dan is deze definitief verwijderd!