• Ga via menu naar Projecten
  • Zoek het betreffende project op en klikt daarop
  • Klik op Factuur maken

  • De factuur wordt klaargezet en je kunt regels toevoegen
  • Klik rechts bovenaan op Opslaan
  • Hier kun je de tekst boven de factuur nog wijzigen
  • Klik op Opslaan en Verzenden om de factuur definitief te maken