• Ga via menu naar Projecten
  • Zoek het betreffende project op en klikt daarop
  • Klik op Factuur maken

De factuur wordt klaargezet en je kunt regels toevoegen