• Ga via menu naar Facturen
  • Selecteer het overzicht Ingeplande herhaling
  • Klik op de herhalingsfactuur die je wilt wijzigen
  • Klik op Facturen bewerken

  • Je kunt nu de factuurregels wijzigen 
  • Klik op Concept opslaan
  • Klik op Inplannen

De wijziging wordt doorgevoerd bij alle ingeplande facturen.