Voor woningen ouder dan 2 jaar en bestemd voor permanente bewoning door particulieren vallen bepaalde werkzaamheden onder het lage BTW tarief. 


Het BTW tarief wordt in CannonWorks bepaald door de keuze van Gebouwsoort en de Werkzaamheid:

Gebouwsoort
  • Kies bij het maken van een offerte met calculatie een gebouwsoort
  • Indien laag BTW op van toepassing is, dan verschijnt de optie Ouder dan 2 jaar
  • Vink je deze optie aan, dan is het laag BTW tarief van toepassing, mits de juiste werkzaamheid wordt gekozen.                                                                              Dbm6tPJ47z4Ym0cWdzeB-0c4J27HpiPajA.pngWordt Ouder dan 2 jaar niet weergegeven, maar is dit wel van toepassing op het Gebouwsoort, dan kan je dit aanpassen door op Wijzigen te klikken. 


Let op: de regeling geldt alleen voor woningen ouder dan 2 jaar en bestemd voor permanente bewoning door particulieren!


Werkzaamheid 


Lees via onderstaande links welke werkzaamheden onder de laag BTW regeling vallen.


Via Calculatieinstellingen ga je naar Soort werkzaamheden en je ziet welke werkzaamheden ingesteld zijn waarop het laag BTW van toepassing is. Je kunt deze zelf aanpassen door op Wijzigen te klikken:

Vervolgens ga je naar BTW Tarief en zet je het vinkje bij Laag BTW mogelijk bij materiaal en Laag BTW mogelijk bij arbeid aan als het BTW tarief laag moet zijn

Let op: Het is je eigen verantwoordelijkheid welk BTW tarief je uiteindelijk factureert!