• Ga via menu naar Facturen
  • Selecteer bovenaan Openstaand
  • Klik bij de betreffende (termijn)factuur op de regel en je krijgt nu onderstaand scherm:
  • Klik bij het termijn dat betaald is op het factuurnummer 
  • Bij 'Wat wil je doen' klik je op Factuur betaald
  • Voer de betaaldatum in
  • Klik  op Opslaan

Een termijnfactuur die is betaald krijgt bij status de melding 'De termijnfactuur is volledig betaald'.