Dit is een factuur die niet door de klant betaald gaat worden. Via de optie Bedrag afboeken krijgt de factuur de status oninbaar. En wordt de factuur vanuit het overzicht openstaande posten verplaatst naar het overzicht oninbare facturen.