• Ga via menu naar Relaties
  • Klik bovenaan op Nieuwe relatie
  • Voer vervolgens de klantgegevens in
  • Klik op Opslaan en sluiten

Het is ook mogelijk om een nieuwe relatie in te voeren bij het aanmaken van een nieuwe offerte of factuur met de  achter het invoerveld relatie. Na het invoeren van de klantgegevens wordt de relatie opgeslagen onder relaties in het menu.