Een concept factuur is een factuur die nog niet volledig afgerond is. Pas na Printen of Mailen wijzigt de status van Concept naar Verzonden en is de factuur definitief. Ook krijgt de factuur dan een factuurnummer.


Let op: Bij het invoeren van de factuur worden de gegevens pas opgeslagen als je rechts bovenaan op Concept opslaan klikt. Als je niet verder gaat dan heeft de factuur de status concept factuur.