Al je orders of oprdachten zijn feitelijk projecten.


Zodra je op het projectoverzicht klikt, zie je al je orders zie je als je lopende orders staan, zoals aangenomen, regiewerken, opdrachten van derden, enz. 


Als je de Add-on projecten hebt zijn ook bij de orders de extra functionaliteiten zichtbaar, zoals bijvoorbeeld de nacalculatie.


Om een goed overzicht te krijgen van de onderhanden projecten, ga dan naar het projectoverzicht, dan zie je ook de statusiconen beschikbaar.