Dit is alleen mogelijk indien je de Add-on Projecten gebruikt.


 • Ga via menu naar Inkoop
 • Klik op Nieuwe inkoopfactuur
 • Selecteer de optie Op rekening of automatische incasso of Contant of pin.
  Kies je Op rekening of automatische incasso, dan moet je een leverancier kiezen uit je relatiebestand of een nieuwe toevoegen. Na opslaan krijgt de inkoopfactuur de status Te betalen. Kies je Contant of pin dan is een leverancier selecteren niet verplicht, je kunt een vrije omschrijving invoeren en de leverancier niet opslaan. Na opslaan krijgt de inkoopfactuur de status Betaald. 
 • Kies een leverancier of voeg met  een leverancier toe
 • Voer het factuurnummer van de inkoopfactuur in
  (Let op: dit is een verplicht veld, de knop Opslaan wordt pas blauw als dit veld is ingevuld)
 • Vink eventueel automatisch incasso aan
 • Voor het boeken van inkopen op een project vink de optie Voor één of meer projecten aan

 • Selecteer een project door een zoekopdracht in te voeren zoals bijvoorbeeld het projectnummer
 • Voer een omschrijving in of zoek een artikel met zoeken
 • Voer het aantal in, de juiste eenheid, de prijs en het juiste BTW-tarief
 • Kies een hoofdgroep en selecteer een kostensoort* 
 • Klik op
 • De ingevoerde inkoopregel wordt toegevoegd, eventueel kan je nog een regel invoeren
 • Is de inkoopfactuur helemaal ingevoerd klik dan bovenaan op Opslaan


De geboekte inkopen worden nu bij het betreffende project weergegeven in het projectoverzicht.


* Je kiest kostensoort om de kosten direct onder te verdelen. Er is al een standaard kostenoverzicht voor je aangemaakt en
  deze vind je terug via Instellingen met de mogelijkheid om kostensoorten aan te passen.