• Ga via menu naar Inkoop
 • Klik op Nieuwe inkoopfactuur
 • Selecteer de optie Op rekening of automatische incasso of Contant of pin.
  Kies je Op rekening of automatische incasso, dan moet je een leverancier kiezen uit je relatiebestand of een nieuwe toevoegen. Na opslaan krijgt de inkoopfactuur de status Te betalen. Kies je Contant of pin dan is een leverancier selecteren niet verplicht, je kunt een vrije omschrijving invoeren en de leverancier niet opslaan. Na opslaan krijgt de inkoopfactuur de status Betaald. 
 • Kies een leverancier of voeg met + een leverancier toe
 • Voer het factuurnummer van de inkoopfactuur in (Let op: dit is een verplicht veld, de knop Opslaan wordt pas blauw als dit veld is ingevuld)
 • Voer een omschrijving in of zoek een artikel met het zoek icoon
 • Voer het aantal in, de juiste eenheid, 
 • Omdat het een credit factuur betreft voer je de prijs in met een - ervoor 
 • Selecteer het juiste BTW-tarief

 • Kies een kostensoort* 
 • Klik op
 • De ingevoerde inkoopregel wordt toegevoegd, eventueel kan je nog een regel invoeren
 • Is de factuur compleet klik dan bovenaan op Opslaan


* Je kiest kostensoort om de kosten direct onder te verdelen. Er is al een standaard kostenoverzicht voor je aangemaakt en
  deze vind je terug via Instellingen met de mogelijkheid om kostensoorten aan te passen.