Bij een meerjaren contract maak je een begroting voor meerdere jaren en je krijgt meteen een contract voor het uitvoeren van alle werkzaamheden per jaar zoals aangegeven in de begroting. 


De klant geeft opdracht om het pand voor de periode van het meerjaren contract te onderhouden. Je hebt dus opdracht voor alle jaren.