Bij een element kun je een specificatie selecteren. Bij sommige specificaties zijn % ingesteld voor arbeid en materiaal zodat de prijs hoger of lager wordt t.o.v. de andere specificaties bij het betreffende element. Je kunt dit zelf wijzigen dit doe je als volgt:

  • Klik links bovenaan op je bedrijfslogo
  • Klik op Instellingennaast je bedrijfsnaam
  • Selecteer bovenaan Calculatie
  • Selecteer bovenaan naast Calculatie: Gebouwelementen
  • Zoek het element op waar de specificatie bij hoort
  • Klik voor het betreffende element op

  • Klik achter de specificatie die je wilt wijzigen op Wijzigen 
  • Wijzig het percentage bij de juiste werkzaamheid

  • Klik rechts bovenaan op Opslaan

Als je nu in de calculatie als specificatie bijvoorbeeld bij Kozijnen (gevelkozijnen) Zwaar profiel selecteerd wordt de eenheidsprijs voor zowel arbeid als materiaal 20% hoger dan bij een specificatie waarvan de percentages nog op 100% staan.


Relevante onderwerpen: