Onder Inkoop wordt verstaan alle bedrijfsmatige kosten, zoals inkoop van materialen, auto-kosten, inhuur personeel, huisvestingskosten. Door de add-on Inkoop te activeren, boek je heel gemakkelijk je inkoopfacturen en bonnetjes in.  Alle ingeboekte kosten worden automatisch klaargezet voor je BTW aangifte en ook een betaalbestand voor meerdere inkoopfacturen is snel gemaakt!


Lees meer via bijgevoegde instructie!


Je activeert de add-on Inkoop als volgt:

  • Klik links bovenaan op je bedrijfslogo
  • Klik op¬†Account
  • Bij Probeer deze handige add-ons klik je op de tegel Inkoop