• Ga via menu naar Offertes
  • Selecteer Verzonden of Verlopen
  • Klik bij betreffende offerte op regelĀ 
  • Klik op Offerte wijzigen
  • Klik boven aan op Opslaan
  • Vervolgens klik je op Opslaan en verzenden
  • Het PDF met de offerte is nu opnieuw opgeslagen met de gewijzigde gegevens.