Nieuwe Offerte
 • Ga via menu naar Offertes
 • Klik rechts boven op Nieuwe offerte
 • Kies een relatie (of voeg met een nieuwe relatie toe)
 • Vink de optie Offerte met calculatie aan

Calculatiegegevens
 • Maak - indien van toepassing - een keuze of er een opname ter plaatse is geweest of dat de calculatie o.b.v. bestek en/of tekening is. De keuze is optioneel, je kunt ook direct door naar de volgende stap.
 • Klik op Volgende

Gebouwen

 • Kies een gebouwsoort (of voeg met  een nieuw gebouwsoort toe)
 • Vink - indien van toepassing - de optie Ouder dan 2 jaar aan
 • Voer het adres in of kies Klantadres om de adresgegevens van de klant uit het relatiebestand over te nemen
 • Klik op Volgende

Calculatie

 • Selecteer Binnen en/of Buiten 
 • Kies een gebouwdeel (of voeg met een nieuw gebouwdeel toe)
 • Klik op


 • Klik op de blauwe balk van het gekozen gebouwdeel
 • Kies Werkzaamheid
 • Klik opNaar de volgende stap: